Category : 羽球步法

Home » Archive by category : 羽球步法 (paged 3)

..

Read more

..

Read more

..

Read more

..

Read more

..

Read more

..

Read more

..

Read more

..

Read more

..

Read more

兩側移動步法多用於界對方的扣殺球和打來的半場低平球,其移動前的準備姿勢及站位基本同上網步法。 1、向右移動步法 ..

Read more